Wat is boeddhisme, wie is Boeddha en waarom geloven boeddhisten erin?

Wat is boeddhisme, wie is Boeddha en waarom geloven boeddhisten erin?

Het boeddhisme is een religie, een filosofie en een levenswijze. Het is een van de grootste wereldreligies met ongeveer 360 miljoen volgelingen wereldwijd. Het woord “Boeddha” betekent “de verlichte” of “de ontwaakte” in het Sanskriet, dat ook de heilige taal is van het hindoeïsme, een andere grote godsdienst. Een Boeddha is iemand die diezelfde waarheid heeft herontdekt en je kan laten zien hoe je die zelf kunt bereiken. Met andere woorden, het is iemand die verlichting heeft bereikt door meditatie en zelfreflectie. Alle boeddhisten geloven in Boeddha; er zijn echter verschillende soorten Boeddha’s die door verschillende boeddhistische sekten worden erkend. Laten we er een paar bekijken:

Shakyamuni Boeddha

Shakyamuni Boeddha is de meest genoemde Boeddha in het boeddhisme. Hij werd geboren in het huidige Nepal rond 566 v. Chr. Hij werd verlicht toen hij op 35-jarige leeftijd mediteerde onder een Bodhiboom. De volgende 45 jaar onderwees hij anderen over het pad naar verlichting. Na zijn dood werd het eerste boeddhistische concilie gehouden waar zijn leer in de vorm van soetra’s werd gebundeld. In het Oosten wordt hij vereerd als de Allerhoogste Boeddha en vaak afgebeeld als een dikke, lachende man die een mantel draagt en een bedelnap vasthoudt. Shakyamuni is een Sanskriet woord dat “wijze van de Shakyas” betekent, of mensen van de Shakya-clan waarvan hij lid was. Hij werd geboren in een koninklijke familie en werd opgevoed tot koning. Maar hij koos ervoor om op 29-jarige leeftijd zijn koninkrijk te verlaten en een zwervende asceet te worden, of iemand die zelfverloochening beoefent als middel tot spirituele perfectie. Na jaren van meditatie bereikte hij uiteindelijk verlichting.

vroegere Boeddha’s

Boeddhisten geloven in een cyclus van geboorte, dood en wedergeboorte. Boeddhisten geloven ook dat er in het verleden vele Boeddha’s zijn geweest en dat er in de toekomst nog meer verlicht zullen worden. Zij geloven dat elke Boeddha een andere manifestatie is van dezelfde wijsheid die in elk mens aanwezig is. Maar waar is het bewijs dat deze Boeddha’s werkelijk hebben bestaan? In de tijd dat het boeddhisme nog een nieuwe godsdienst was, probeerden veel volgelingen fysiek bewijs te vinden. Maar toen kwam de grote Chinese monnik, geleerde en reiziger Xuan Zang langs. Hij was een van de eersten die naar de oude plaatsen van de Boeddha’s reisde en het fysieke bewijs ontdekte dat deze wijzen ooit hadden bestaan. Xuan Zang stuitte ook op vele andere oude en waardevolle teksten die in de tijd verloren waren gegaan. Dit bewees dat deze vroegere Boeddha’s ooit hadden bestaan en dat hun leringen waar waren.

Bodhisattva

Een bodhisattva is een groot wezen dat ervoor gekozen heeft zijn eigen intrede in het nirvana uit te stellen om anderen te helpen dezelfde staat te bereiken. In de “Heart Sutra”, een belangrijke Boeddhistische tekst, wordt gezegd dat alle Boeddha’s uit het verleden ooit Bodhisattva’s waren. Wat een Bodhisattva zo groot maakt is dat zij hun leven wijden aan het helpen van anderen zonder er iets voor terug te verwachten. Ze zoeken geen lof of erkenning. Ze verwachten zelfs geen “dank je wel”. Als je een Bodhisattva wilt worden, moet je bereid zijn je eigen geluk op te offeren voor het grotere goed van de mensheid. Je moet ook bereid zijn om lang te wachten. Het kan meerdere levens duren voordat je eindelijk verlicht bent en klaar om het nirvana binnen te gaan.

Pratyeka Boeddha

Een Pratyeka Boeddha is een soort Boeddha die het pad naar nirvana heeft herontdekt. Maar zij delen hun kennis niet met anderen. Ze zijn eenzaam en op zichzelf aangewezen. Ze willen niemand anders helpen. Ze willen alleen zichzelf helpen. Er zijn twee soorten Pratyeka Boeddha: De eerste is wanneer je tot het besef komt dat je een Boeddha bent zonder dat je een andere Boeddha hebt gezien, gehoord of ontmoet of de Dharma hebt gehoord, gelezen of bestudeerd. De andere soort Pratyeka Boeddha is wanneer je verlichting bereikt nadat je een andere Boeddha hebt gezien, gehoord en ontmoet, of de Dharma hebt gehoord, gelezen en bestudeerd. Een Pratyeka Boeddha is iemand die nirvana heeft bereikt, maar ervoor gekozen heeft anderen niet te leren hoe zij nirvana kunnen bereiken. Zij hebben gekozen voor isolatie en wensen geen interactie met andere mensen.

Conclusie

Het boeddhisme is een complexe godsdienst met vele sekten en denkrichtingen. Er is niet één religieuze leider of autoriteit die iedereen kan vertellen wat ze moeten doen. Toch kunnen we concluderen dat er vier gemeenschappelijke kenmerken zijn die in alle soorten boeddhisme voorkomen: – Er is niet één centrale autoriteit in het boeddhisme, zodat boeddhisten het niet over alles eens hoeven te zijn. – Boeddha is een leraar en een gids, maar hij verdient het niet om als god aanbeden te worden. – Zelfreflectie en meditatie zijn de belangrijkste praktijken voor boeddhisten. – Boeddhisten geloven in de cyclische aard van het leven en dat karma de wet van oorzaak en gevolg is die ons leven beheerst.