Wat geloven boeddhisten? Waarom is het belangrijk?

Wat geloven boeddhisten? Waarom is het belangrijk?

Als we mensen naar hun geloof vragen, zijn de antwoorden vaak heel specifiek. We horen misschien “ik ben christen”, “ik ben moslim” of “ik ben agnostisch”. Deze antwoorden onthullen iets over de persoon die de vraag beantwoordt. Maar ze zeggen niets over wat die persoon werkelijk gelooft als gevolg van die overtuigingen. Met zoveel religies in de wereld van vandaag kan het moeilijk zijn om ze allemaal bij te houden en uit te zoeken wat elke religie uniek maakt. Dat maakt het nog moeilijker om verschillende geloven zoals het boeddhisme te begrijpen. Vraag het 10 mensen en je kunt 10 verschillende antwoorden krijgen over wat boeddhisten geloven en waarom dat belangrijk is.

Het definiëren van boeddhistisch geloof

Het woord “boeddhisme” combineert twee begrippen: “Boeddha” en “dharma.” Boeddha is de naam van de man die het geloof stichtte, en dharma is het pad naar verlichting dat hij ontdekte. Het boeddhisme is een ongelooflijk brede godsdienst, waarin ideeën en praktijken uit vele verschillende culturen zijn opgenomen. Eén ding hebben bijna alle boeddhisten gemeen: het verlangen om het lijden te verminderen en verlichting te bereiken. Boeddhisten streven naar verlichting om te ontsnappen aan de pijnlijke cycli van dood, wedergeboorte en lijden die het leven eigen zijn. Zij geloven dat wanneer iemand eenmaal verlichting heeft bereikt, hij van deze cycli bevrijd is.

Het belang van geloof in het boeddhisme

Geloof staat centraal in de boeddhistische praktijk, maar het is niet zoals het geloof in veel westerse religies. In het boeddhisme gaat geloof niet over het geloven in een aantal feiten of doctrines, zoals “Jezus stierf voor mijn zonden”. In plaats daarvan gaat het om het serieus nemen van de ideeën van verlichting en bevrijding van lijden. Boeddhisten beoefenen het geloof door de leer te bestuderen, erover te mediteren en te proberen deze in het dagelijks leven te integreren. Daarom wordt boeddhisme soms een praktijk of een pad genoemd. Wanneer mensen zeggen dat ze boeddhist zijn, verwijzen ze meestal naar de praktijken die ze volgen en hoe ze hun dagelijks leven leiden. Veel boeddhisten geloven ook dat hun geloof verbonden is met vorige of toekomstige levens. Zij geloven dat zij al vele malen geleefd hebben en nog vele malen zullen leven.

Geloof in de Boeddha

Boeddhisten vereren de Boeddha als de stichter van hun godsdienst en het model van een goed mens. De Boeddha was een mens die 2500 jaar geleden leefde en verlicht werd. Aangezien de dood van de Boeddha in geen enkele boeddhistische tekst wordt vermeld, weten boeddhisten niet wat er met hem is gebeurd nadat hij de verlichting had bereikt. Zij geloven dat hij doorging met onderwijzen en dat hij het nirvana bereikte, ofwel bevrijding van de cycli van dood, wedergeboorte en lijden. Boeddhisten vieren de geboorte van de Boeddha elk jaar op Vesak, een feestdag die in mei of juni valt, afhankelijk van de locatie. Vesak is een van de belangrijkste boeddhistische feestdagen en wordt vaak Boeddha-dag genoemd. De Boeddha wordt op beelden vaak afgebeeld met een serene en kalme uitdrukking. In boeddhistische kunst en iconografie zit hij vaak in de lotushouding, met zijn benen gekruist en zijn handen rustend in zijn schoot.

Geloof in de Dharma

De dharma is een boeddhistisch begrip dat “wet”, “waarheid” of “werkelijkheid” betekent. Het verwijst naar de wetten van het universum die ons bestaan bepalen. De dharma is de waarheid die Boeddha ontdekte, het pad dat hij ontdekte om te ontsnappen aan de cycli van lijden en wedergeboorte, en de stappen die ons in staat stellen verlichting te bereiken. De dharma is een geheel van overtuigingen, praktijken en hulpmiddelen die door de Boeddha aan zijn volgelingen werden doorgegeven. De leringen van de Boeddha worden “soetra’s” genoemd, schriftelijke verslagen van zijn ideeën en adviezen. Boeddhisten geloven dat de dharma hen helpt een beter en bevredigender leven te leiden. Zij geloven ook dat de dharma noodzakelijk is voor de mens om werkelijk tot bloei te komen.

Geloof in de Sangha

De sangha is de spirituele gemeenschap van mensen die het pad van de dharma volgen. In de oudheid bestond de sangha uit monniken en nonnen die hun huis verlieten om een leven van soberheid en eenvoud te leiden. De sangha speelt een belangrijke rol in het boeddhistische leven. Boeddhisten vertrouwen vaak op elkaar voor steun, aanmoediging en feedback. Zij delen ook de “voordelen” van hun beoefening om het voor elk lid van de sangha gemakkelijker te maken verlichting te bereiken. Boeddhisten geloven dat er in alle mensen goedheid schuilt, en zij proberen die goedheid te cultiveren. Zij geloven dat ieder mens het potentieel heeft om verlichting te bereiken en daardoor bevrijding van de cycli van lijden.

Conclusies

Het boeddhistische geloof is een systeem van overtuigingen, praktijken en idealen die bedoeld zijn om mensen te helpen een hoger niveau van bewustzijn te bereiken en vrijheid van lijden te bereiken. De leer van de Boeddha (bekend als de Dharma) staat centraal in het boeddhistische geloof, en boeddhisten zien de leer als een pad dat iemand naar een bevrijd bestaan kan leiden. Boeddhisten beoefenen het geloof door de leer te bestuderen, erover te mediteren en te proberen deze in het dagelijks leven te integreren. Maar bovenal gaat het boeddhistische geloof over het serieus nemen van de ideeën van verlichting en bevrijding van lijden en het streven om die te bereiken.