Reis door de 5 belangrijkste tempels van het boeddhisme

Reis door de 5 belangrijkste tempels van het boeddhisme

Image Source: Unsplash‍

Het boeddhisme is een van de oudste godsdiensten ter wereld en bestaat al duizenden jaren. Het boeddhisme is gebaseerd op de leer van de Boeddha, die mensen leerde hoe ze in harmonie kunnen leven en spirituele verlichting kunnen bereiken. In de loop van zijn geschiedenis is het boeddhisme over de hele wereld verspreid en zijn de tempels iconische symbolen van de religie geworden. Deze reis brengt u naar de vijf belangrijkste tempels van het boeddhisme, met een diepgaande blik op deze ongelooflijke structuren, hun geschiedenis en de cultuur en overtuigingen van de mensen die het boeddhisme beoefenen. Onderweg leer je over de verschillende boeddhistische sekten, de filosofie van het boeddhisme en de verschillende rituelen en ceremonies van de religie. Kom dus mee en verken deze vijf opmerkelijke tempels en de leer van het boeddhisme!

Inleiding tot het Boeddhisme

Boeddhisten geloven dat al het leven met elkaar verbonden is en dat alle wezens met gevoel het vermogen hebben om verlichting te bereiken. Boeddhisten geloven niet in een scheppende god, maar veeleer dat het universum zichzelf heeft geschapen. Boeddhisten geloven ook niet in een leven na de dood en kennen geen extra betekenis toe aan dit leven in vergelijking met een vorig leven. In plaats daarvan richten boeddhisten zich op een goed leven in het heden en het bereiken van verlichting in dit leven. Boeddhisten geloven dat we in staat zijn ons leven ten goede te veranderen als we in staat zijn te herkennen wat schadelijk is voor onze zelfontplooiing en dat te veranderen. De religie richt zich op het bereiken van verlichting, of nirvana, wat staat voor een staat van geluk en vrijheid van lijden en pijn. Boeddhisten geloven dat het bereiken van verlichting een levenslang proces is dat alleen kan worden bereikt door het volgen van het achtvoudige pad. Het achtvoudige pad omvat de basispraktijken van het boeddhisme en omvat wijsheid, ethiek, mentale discipline, vrijgevigheid en meditatie.

De vijf belangrijkste tempels van het boeddhisme

Boeddhisten maken pelgrimstochten om de vijf belangrijkste tempels van het boeddhisme te bezoeken. De tempels hebben allemaal een diepe religieuze betekenis en worden verondersteld de plaats te zijn waar de Boeddha verlichting bereikte. Ze worden vaak beschouwd als de belangrijkste tempels van het boeddhisme, waarvan sommige op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staan. De vijf belangrijkste tempels van het boeddhisme zijn: – Mahabodhi Tempel, India – Men gelooft dat dit de plaats is waar Boeddha verlichting bereikte, en het is de belangrijkste tempel in het boeddhisme. – Borobudur-tempel, Indonesië – Deze piramidevormige tempel is het grootste boeddhistische bouwwerk ter wereld en ligt in Midden-Java. – Jetavanaramaya-tempel, Sri Lanka – De tempel ligt in Anuradhapura, Sri Lanka, en is de oudste boeddhistische tempel ter wereld. – Wat Pho-tempel, Thailand – Deze tempel ligt in Bangkok en herbergt het grootste liggende boeddhabeeld ter wereld. – Kiyomizu-dera-tempel, Japan – Dit is de beroemdste tempel in Kyoto, Japan, en staat bekend om zijn prachtige houten structuren.

Geschiedenis van het Boeddhisme

Het boeddhisme ontstond in India rond de 5e eeuw voor Christus, in het huidige Bihar. Hier bereikte een man genaamd Siddhartha Gautama de verlichting, waarna hij bekend werd als de Boeddha, of ‘de ontwaakte’. Na zijn verlichting begon de Boeddha zijn leer met anderen te delen. Hij moedigde anderen aan zelfkennis te zoeken en een ethisch en deugdzaam leven te leiden om het nirvana te bereiken. De volgelingen van de Boeddha werden bekend als boeddhisten, en de religie verspreidde zich naar vele delen van Azië. Tegenwoordig is het boeddhisme een van de meest beoefende godsdiensten ter wereld en wordt het door miljoenen mensen gevolgd.

Geloven en gebruiken van het boeddhisme

Boeddhisten geloven dat het universum voortdurend in een staat van verandering verkeert en dat de mens zich bewust moet zijn van deze verandering en deze moet accepteren. Boeddhisten geloven dat de mens in staat is verlicht te zijn; deze staat van zijn wordt vaak aangeduid als “wakker zijn”. Men gelooft dat verlichting kan worden bereikt door het volgen van het achtvoudige pad. Het achtvoudige pad omvat de basispraktijken van het boeddhisme en omvat wijsheid, ethiek, mentale discipline, vrijgevigheid en meditatie. Wijsheid – Dit deel van het pad omvat het verwerven van kennis van de wereld en de manier waarop de wereld werkt. Boeddhistische wijsheid moedigt mensen aan zich bewust te zijn van het huidige moment om een waar begrip van het leven te krijgen. Ethiek – Dit deel van het pad omvat het handelen op een deugdzame manier en het leven met mededogen voor alle levende wezens. Boeddhisten worden aangemoedigd de “vier edele waarheden” te volgen, die zijn: Alle leven is lijden, De oorzaak van lijden is gehechtheid, Het einde van lijden kan worden bereikt door het volgen van het achtvoudige pad, en ‘edele’ mensen zijn zij die het achtvoudige pad volgen.

Rituelen en ceremonies van het boeddhisme

Boeddhisten vieren in een kalenderjaar vele belangrijke religieuze feesten en gebeurtenissen. Enkele van de belangrijkste feesten zijn de seizoensgebonden feesten, de vollemaanfeesten en de nieuwjaarsfeesten. De seizoensgebonden feesten vieren de wisseling van de seizoenen en bieden de gelegenheid om na te denken over het leven en de natuur. De vollemaanfeesten worden elke maand bij volle maan gevierd en bieden de gelegenheid om na te denken over de afgelopen maand en voornemens te maken voor de komende maand. De nieuwjaarsviering wordt gehouden op de eerste dag van de boeddhistische kalender en biedt de gelegenheid om na te denken over het afgelopen jaar en voornemens te maken voor het komende jaar. Boeddhisten beoefenen ook meditatie en bezinning als middel om verlichting te bereiken. Meditatie is een belangrijk ritueel voor boeddhisten en vindt vaak plaats in een tempelsetting.

Conclusie

Deze vijf tempels zijn de belangrijkste tempels in de boeddhistische religie. Het zijn bedevaartsoorden voor boeddhisten, die deze tempels komen bezoeken en speciale gebeurtenissen in hun kalenderjaar vieren, zoals de seizoensgebonden feesten, de viering van de volle maan en de viering van het nieuwe jaar. Deze tempels zijn ook belangrijke plaatsen voor meditatie en bezinning voor boeddhisten, die deze tempels gebruiken om verlichting te zoeken en een staat van geluk en vrijheid van lijden te bereiken.