Het verhaal van Gautama Boeddha: Wat je niet wist

Het verhaal van Gautama Boeddha: Wat je niet wist

Gautama Boeddha werd in 563 voor Christus geboren in Lumbini, dat nu op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Hij werd een van de beroemdste figuren in de wereldgeschiedenis nadat hij een leven van luxe achter zich liet en in plaats daarvan koos voor een leven als rondtrekkende monnik. In zijn korte leven liet Gautama een erfenis achter die tot op de dag van vandaag miljarden mensen beïnvloedt. Zijn leer werd de basis voor het boeddhisme – een van ’s werelds oudste en meest verspreide religies. Laten we eens kijken naar enkele minder bekende feiten over Gautama Boeddha…

Hij is geboren in het huidige Nepal.

Gautama werd geboren in het oude koninkrijk Nepal, dat tijdens zijn leven het Koninkrijk Shakya werd genoemd. Gautama’s moeder had niet veel geld, maar hij werd opgevoed in een zeer bevoorrechte omgeving. Hij was uiteindelijk getrouwd met een prinses genaamd Yashodhara en kreeg een zoon genaamd Rahula. Gautama’s vader was een nobele koning, maar hij moest vluchten nadat hij was aangevallen door een andere koning. Hij vestigde zich uiteindelijk in het huidige Bihar, India.

Gautama werd pas op latere leeftijd Boeddha.

Gautama’s jeugd was zeer bevoorrecht, maar hij werd pas Boeddha toen hij in de 30 was. Gautama was een jonge man toen hij plotseling werd geconfronteerd met een reeks gebeurtenissen die hem tot op het bot schokten. Gautama had zijn huis verlaten om te reizen en te studeren bij enkele vooraanstaande leraren in India. Hij was verloofd en had een jonge zoon genaamd Rahula. Gautama’s pad naar verlichting was niet gemakkelijk. Drie gebeurtenissen in het bijzonder beïnvloedden hem sterk. Hij zag een oude man, een zieke man en een dode man – en hij leerde dat al deze dingen onvermijdelijk zijn. Gautama besefte dat hij niet kon voorkomen dat deze dingen hem ook zouden overkomen. Hij besloot dat hij een manier moest vinden om zijn onvermijdelijke lijden te boven te komen.

Na het verlaten van zijn luxueuze leven, ondervond Gautama zware ontberingen.

Gautama besloot zich terug te trekken uit zijn comfortabele leven in het koninklijk paleis en de wildernis in te trekken om te mediteren. Gautama werd geconfronteerd met extreem weer en ging weken zonder eten. Hij hallucineerde en stierf bijna van de honger. Gautama gaf het meerdere malen bijna op. Hij werd gered door een dorpsmeisje dat hem ineengezakt aan de kant van de weg had gevonden. Ze gaf hem eten en hielp hem weer gezond te maken. Gautama realiseerde zich dat dit niet het einde van zijn lijden zou zijn. Zijn pad zou zeer moeilijk blijven. Gautama’s ervaring met zware ontberingen hielp hem een nieuw perspectief te ontwikkelen. Hij realiseerde zich dat de mensen in het dorp ook moeilijke tijden doormaakten.

Hij was ook bekend als Shakyamuni Boeddha en Sakyamuni Boeddha.

Gautama’s oorspronkelijke naam was Siddhartha. Nadat hij Boeddha werd, kreeg hij een nieuwe naam. In het Sanskriet werd Siddhartha Shakyamuni, wat vertaald kan worden als “Wijze van de Shakyas”. Gautama’s volgelingen noemden hem Sakyamuni – wat “Wijze van de Sakyas” betekent. Gautama werd vaak de Boeddha genoemd, wat “de verlichte” betekent. Gautama’s verlichting vond plaats na een periode van zware ontberingen. Hij onderging een langdurig meditatieproces dat hem fysiek uitputte. Hij stond op het randje van de dood toen hij een plotselinge flits van inzicht kreeg. Gautama realiseerde zich dat lijden een gewone menselijke ervaring is.

Meer dan 2 miljoen mensen volgen het pad dat Gautama voor hen uitstippelde.

Het boeddhisme is een van de oudste religies ter wereld. Geleerden schatten dat de eerste boeddhistische leringen werden opgeschreven rond de tijd dat Gautama Boeddha leefde. Het boeddhisme is niet één godsdienst, maar een groep nauw verwante godsdiensten en spirituele praktijken. Er zijn meer dan 800 miljoen boeddhisten, die in vele delen van de wereld voorkomen. Het boeddhisme wordt vaak een filosofie genoemd omdat het gericht is op het onderzoeken van en inzicht krijgen in de ware aard van het leven en de wereld. Gautama deelde zijn inzichten in een reeks leringen – bekend als de Vier Edele Waarheden. Deze leringen behoren tot de beroemdste ter wereld. De kern van de leer van de Boeddha is gemakkelijk samen te vatten in zijn beroemde uitspraak: “We zijn wat we denken. Alles wat we zijn ontstaat door onze gedachten. Met onze gedachten maken we onze wereld.”

Samenvatting

Het verhaal van Gautama Boeddha is ontelbare keren naverteld. Veel mensen denken de basis te kennen, maar er zijn enkele minder bekende feiten die aandacht verdienen. Gautama werd geboren in het oude koninkrijk Nepal. Hij groeide op in een zeer bevoorrechte omgeving en trouwde uiteindelijk met een prinses genaamd Yashodhara en kreeg een zoon genaamd Rahula. Gautama werd pas op latere leeftijd Boeddha. Na het verlaten van zijn luxueuze leven, ondervond Gautama zware ontberingen. Hij stond ook bekend als Shakyamuni Boeddha en Sakyamuni Boeddha. Meer dan 2 miljoen mensen volgen het pad dat Gautama voor hen heeft uitgestippeld. Nu weet je meer feiten over de Boeddha dan je misschien had verwacht!