De 10 Principes van het Hindoeïsme: Een beginnersgids

De 10 Principes van het Hindoeïsme: Een beginnersgids

Je hebt de laatste tijd misschien veel over het hindoeïsme gehoord, vooral nadat het bij de recente volkstelling in de VS als optie werd genoemd, samen met andere godsdiensten zoals het christendom, het boeddhisme en andere. Wat is hindoeïsme? Wat zijn de centrale overtuigingen van dit geloof? Zit er meer achter dan alleen de grote praktijken, rituelen en yoga? Weten we iets meer dan de oorsprong in het oude India? In deze blogpost leer je alles wat je moet weten over het hindoeïsme van de belangrijkste geleerden over dit onderwerp. Het artikel gaat in op alles van veel voorkomende misvattingen over het hindoeïsme tot de 10 principes van dit geloof die het onderscheiden van andere religies.

Wat is hindoeïsme?

Het hindoeïsme is een van de belangrijkste godsdiensten ter wereld, die zijn oorsprong vindt in India. Het woord “hindoeïsme” is een Engels woord, dat is afgeleid van het Perzische woord “Hindu”, dat “rivier” betekent; het woord “hindoeïsme” werd bedacht door Europese ontdekkingsreizigers en reizigers tijdens het koloniale tijdperk om de mensen en de culturen in het Indiase subcontinent te beschrijven. De naam “hindoeïsme” is eigenlijk een zeer brede term om de rijke spirituele en religieuze tradities te beschrijven die inheems zijn op het Indiase subcontinent. Deze tradities omvatten de diverse religieuze praktijken van de Hindoes, de Jains, de Sikhs en de Boeddhisten. Al deze religieuze groepen op het Indiase subcontinent delen bepaalde overtuigingen, praktijken en waarden die hen onderscheiden van de rest van de wereldreligies.

Waar komt het Hindoeïsme vandaan?

Het hindoeïsme is een oude godsdienst die ongeveer 3000 jaar geleden in India ontstond. De naam “Hindoeïsme” komt van het Perzische woord “Hindoe”, dat “het volk dat voorbij de rivier Indus leeft” betekent. Het is een religie die zich in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld, zonder één enkele stichter of geschrift. Het is een manier van leven, een filosofie en een manier om het leven en het universum te begrijpen. Het Hindoe-geloof heeft geen gebedshuis, geen enkele leider en geen enkele schriftuur. Het wordt beoefend door ongeveer 800 miljoen mensen, voornamelijk in India, Nepal, Bhutan, Sri Lanka en de eilanden Bali, Java en Lombok.

De kernprincipes van het Hindoeïsme

– Geloof in de cyclische aard van het leven – Alles in het leven is cyclisch, en niets blijft ooit hetzelfde. Dit is een van de kernbeginselen van het hindoeïsme, omdat het aansluit bij het geloof in de nooit eindigende cyclus van leven en dood. – Geloof in de goddelijkheid van al het leven – Een ander belangrijk principe van het hindoeïsme is de goddelijkheid van al het leven. Men gelooft dat alle levende wezens deel uitmaken van deze eeuwige levenscyclus, en dat zij allemaal goddelijk zijn. – Geloof in het bestaan van de ziel – De hindoereligie gelooft in het bestaan van de ziel, de atman. Men gelooft dat de atman het eeuwige deel is van elk menselijk wezen, en wanneer hij na de dood van het lichaam is losgemaakt, zal hij voor altijd blijven bestaan. – Geloof in karma en reïncarnatie – Tot de kerngeloven van het hindoeïsme behoren ook karma, de wet van oorzaak en gevolg, en reïncarnatie, of de cyclische wedergeboorte van de ziel.

Drie belangrijke overtuigingen in het Hindoeïsme

– Geloof in Brahman – Dit is het geloof in de ene Hoogste Realiteit, of de ultieme waarheid van het universum. – Geloof in de transmigratie van de ziel – Dit is het geloof dat de ziel na de dood in een ander lichaam reïncarneert. – Geloof in de autoriteit van de Veda’s – Dit is het geloof dat de Veda’s de ultieme bron van kennis en openbaring zijn.

Hindoeïsme en zijn verscheidenheid

Het hindoeïsme is een zeer diverse godsdienst die rijk is aan tradities en praktijken. Het centrale geloof in Brahman, of de ene Hoogste Realiteit, wordt gedeeld door de andere religies in India, zoals het jainisme en het boeddhisme. Ook het geloof in de cyclische aard van het leven, de goddelijkheid van al het leven, en het bestaan van de ziel worden gedeeld met andere Indiase religies. Er zijn echter bepaalde overtuigingen die het hindoeïsme onderscheiden van de andere religies in India. Zo is het hindoeïsme polytheïstisch, omdat het in vele goden gelooft, terwijl het boeddhisme en het jaïnisme strikt monotheïstisch zijn, oftewel geloven in één god als de ultieme waarheid.

Misvattingen over hindoeïsme

– Hindoes zijn polytheïstisch – Zoals hierboven vermeld, is het hindoeïsme een polytheïstische godsdienst, waar hindoes vele goden aanbidden. Er zijn echter ook enkele monotheïstische hindoegroepen, zoals de Hare Krishna’s, die slechts één god, Krishna, aanbidden. – Hindoes aanbidden koeien – Hindoes aanbidden koeien niet, maar zien ze wel als heilig. Zij geloven dat alle levende wezens deel uitmaken van de eeuwige cyclus van het leven en als zodanig moeten worden gerespecteerd. – Het hindoeïsme bevordert luiheid – De beoefening van yoga staat centraal in het hindoeïsme, en een van de belangrijkste redenen daarvoor is mensen te helpen hun ware aard te ontdekken en te begrijpen. Het doel van yoga is niet om lui te zijn, maar om aandachtig en volledig bewust te zijn van onze omgeving en onszelf.

Conclusies

Het hindoeïsme is niet zomaar een religie, maar een manier van leven. Het is een filosofie die ons aanmoedigt te leven in harmonie met de natuur, met andere mensen en met onszelf. Het hindoeïsme laat een grote verscheidenheid in interpretatie toe, aangezien er niet één enkel geschrift bestaat, en geen enkele leider het geloof beheerst. Zelfs na duizenden jaren blijft het hindoeïsme een levendige en dynamische religie die voor iedereen iets te bieden heeft, zowel in dit leven als in het volgende.