25 Beroemde Brahmanisme Citaten!

25 Beroemde Brahmanisme Citaten!

Het brahmanisme is een van de oudste godsdiensten ter wereld en wordt in India al duizenden jaren beoefend. Het woord Brahman betekent ‘groot’ of ‘eeuwig’ en verwijst naar het hoogste wezen, of de hoogste universele waarheid. Een brahmaan is een lid van de priesterkaste, die verantwoordelijk was voor het onderwijzen en beoefenen van het brahmanisme en voor andere rituelen en tradities. Lees verder om meer te ontdekken over dit geloof en zijn grote denkers met onze 25 interessante Brahmanisme citaten.

Shrikrishna-Varuṇa Dialoog

De Bhagavad Gita is een van de beroemdste hindoeïstische spirituele teksten en werd geschreven rond de 2e eeuw na Christus. Het maakt deel uit van het veel grotere epos Mahabharata en is in vele talen vertaald. In de Gita neemt de god Heer Vishnu de vorm aan van de krijger Arjuna om hem raad te geven over zijn plicht en de ware aard van opoffering en actie. De dialoog vindt plaats tussen Arjuna en zijn wagenmenner, de god Shrikrishna. De dialoog behandelt vele onderwerpen van filosofie en religie, met de nadruk op het brahmanisme. Arjuna vertegenwoordigt de menselijke conditie en worstelt met vele ideeën en begrippen van de wereld, terwijl Krishna het goddelijke vertegenwoordigt. Samen onderzoeken zij de relatie tussen het individu en de samenleving, de aard van de werkelijkheid en de ware aard van het goddelijke.

Bhagavad Gita

De Bhagavad Gita is een deel van de Mahabharata, een van de langste epen ter wereld. De Gita werd geschreven rond de 2e eeuw na Christus en maakt deel uit van het grotere verhaal. Het is een van de beroemdste hindoeïstische spirituele teksten en is in vele talen vertaald. Het is een dialoog tussen Arjuna en Krishna terwijl zij in een strijdwagen reizen over de aard van de werkelijkheid en de ware aard van het goddelijke. De Bhagavad Gita heeft een aantal thema’s, maar een belangrijk thema is de nadruk op het brahmanisme. Arjuna vertegenwoordigt de menselijke conditie, het begrip van worstelen met ideeën en begrippen die de wereld presenteert. Krishna vertegenwoordigt het goddelijke en samen onderzoeken zij de relatie tussen het individu en de samenleving, de aard van de werkelijkheid en de ware aard van het goddelijke.

Hindu Ritualen

Hindu Ritualen is een term die de vele, vaak uitgebreide, riten, praktijken en tradities beschrijft die deel uitmaken van de religie van het hindoeïsme. Dit kunnen dagelijkse of wekelijkse rituelen zijn, of belangrijke rituelen uit de levenscyclus, zoals bruiloften, inwijdingen of begrafenissen. De regels rond deze rituelen en praktijken kunnen vrij complex zijn, maar ze helpen Hindoes vaak om een band met hun godsdienst en met het goddelijke te behouden. Er zijn veel verschillende soorten Hindoe-rituelen, zoals de verschillende tradities van yoga, de verering van de goden, de beoefening van meditatie, en de beoefening van zelfreiniging en zelfuitdrijving. De term Hindu Ritualen wordt ook gebruikt om de rituelen te beschrijven die een bepaalde Hindu kan volgen, afhankelijk van hun specifieke sekte of traditie.

Beroemde Brahmanisme Citaten

– “Het Brahmanisme is het oudste van alle levende geloven, en dit blijkt duidelijk uit het feit dat alle andere religies op de een of andere manier uitlopers ervan zijn.” – Swami Vivekananda – “De wereld is de oneindige representatie van het Ene, het Ene is de oneindige representatie van de wereld.” – Swami Vivekananda – “De mens is degene die tempels en moskeeën, kerken en pagodes bouwt voor God, en niet God die tempels of kerken bouwt voor zichzelf.” – Swami Vivekananda – “De ātman is de Brahman.” – Śrī Rāmānuja – “Hij die Brahman kent, wordt Brahman.” – Śr-i Rāmānuja – “Hij die Brahman kent, wordt Brahman.” – Śr-i Rāmānuja – “Weet dat dit de Brahman is: zowel het universum als de ātman.” – Śr-i Rāmānuja – “Hij is de Brahman: zowel het universum als de ātman.” – Śr-i Rāmānuja – “Hij die dit weet, verkrijgt alles wat hij verlangt, wordt bevrijd van alle kwaad en bereikt onsterfelijkheid.” – Śr-i Rāmānuja – “Hij die dit weet verkrijgt al wat hij verlangt, wordt bevrijd van alle kwaad en bereikt onsterfelijkheid.” – Śr-i Rāmānuja

Conclusie

De religie van het brahmanisme is een van de oudste ter wereld en wordt in India al duizenden jaren gepraktiseerd. Het woord Brahman betekent “groot” of “eeuwig” en verwijst naar het hoogste wezen, of de hoogste universele waarheid. Een brahmaan is een lid van de priesterkaste die verantwoordelijk was voor het onderwijzen en beoefenen van het brahmanisme en voor andere rituelen en tradities. De Bhagavad Gita is een deel van de Mahabharata, een van de langste epen ter wereld. Het is een van de beroemdste hindoeïstische spirituele teksten, die in vele talen is vertaald. De Gita heeft een aantal thema’s, maar een belangrijk thema is de nadruk op het brahmanisme. Arjuna vertegenwoordigt de menselijke conditie en worstelt met ideeën en begrippen die de wereld presenteert. Krishna vertegenwoordigt het goddelijke en samen onderzoeken zij de relatie tussen het individu en de samenleving, de aard van de werkelijkheid en de ware aard van het goddelijke. De Hindoe Ritualen verwijst naar de vele, vaak uitgebreide, riten, praktijken en tradities die deel uitmaken van de religie van het Hindoeïsme. Dit kunnen dagelijkse of wekelijkse rituelen zijn, of belangrijke rituelen uit de levenscyclus, zoals bruiloften, inwijdingen of begrafenissen. De regels rond deze rituelen en de praktijken kunnen vrij complex zijn, maar ze helpen Hindoes vaak om een band met hun godsdienst en met het goddelijke te behouden.